... مسافر نینوا

۲۶ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است


۰ نظر ۲۸ شهریور ۹۴ ، ۰۶:۰۳
مهدی

ی عمر الکی دویدم!

۱ نظر ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۲۲
مهدی
بزرگترین اشتباه،تکرار اشتباه قبلیه 
باید یاد گرفت از دیگران توقعی نداشت 
حتی از نزدیکترین افراد در دل۰ نظر ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۲۱
مهدی

بگو کی کنارمه ،غیر خودت....!

۰ نظر ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۱۷
مهدی

بریده ام،قبل میدان نبرد 

دوستانم پشتم را خالی کردند

و این یعنی نبرد نابرابر عادلانه!۰ نظر ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۱۶
مهدی

وزش باد شدید است و نخم محکم نیست

اشتباه است مرا دور تر از این کردن

۰ نظر ۲۴ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۱۷
علیرضا

زندانی نیستم،

اما دیری ست حبسیه مینویسم!

۰ نظر ۲۳ شهریور ۹۴ ، ۰۹:۱۶
علیرضا

انسانی که عاشق نشده، مرده است و انسانی که عاشق می شود راهی جز مردن ندارد!!!

۰ نظر ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۲۲
مهدی

هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان...دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود
۰ نظر ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۱۹
مهدی

خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش                بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

۱ نظر ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۱۵
مهدی

کارم به شب هفتم کشید!

وای به روزی که از این هم بگذرد...

۰ نظر ۱۵ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۱۶
علیرضا

عاشق پدرت که باشی،

اسم تمام پسرانت، علی میشود!!

۰ نظر ۱۵ شهریور ۹۴ ، ۱۱:۵۳
علیرضا

چقدر دلم هوای "تو" کرده بود. .... 


۰ نظر ۱۵ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۴۶
مهدی

حس میکنم تا چیزی که میخواهم

قرنها

فاصله دارم  ...

۰ نظر ۱۲ شهریور ۹۴ ، ۰۲:۳۶
علیرضا
بیزارم از عامیانه بودن و عوامگرایی
وقتی دنبال یک کاریم که کل زندگیمو شامل بشه اما.....
بگذریم!
۱ نظر ۰۸ شهریور ۹۴ ، ۱۷:۰۵
مهدی