... مسافر نینوا

۱۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

مینویسم که شب تار سحر میگردد...

۰ نظر ۳۰ بهمن ۹۴ ، ۰۱:۵۳
مهدی

عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا

ما همه بنده و این قوم خداوندانند

۰ نظر ۲۶ بهمن ۹۴ ، ۱۷:۳۳
علیرضا

کاش خودت بودی!

۰ نظر ۲۴ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۱۷
علیرضا

همه استعدادها و توانایی ها باید در یک جهت باشد،

ما خلقت هذا باطلا...

۰ نظر ۲۳ بهمن ۹۴ ، ۲۳:۵۹
علیرضا

فقط همین

۰ نظر ۲۳ بهمن ۹۴ ، ۲۳:۴۶
علیرضا

کمی غرور اما ...

دیدن این تصاویر

چقدر مسولیت میارن!

پ.ن: 38

۰ نظر ۲۲ بهمن ۹۴ ، ۰۹:۳۵
علیرضا

همیشه

فکر میکردم

سخت ترین مرگ،

غرق شدنه...

۰ نظر ۲۱ بهمن ۹۴ ، ۲۳:۳۱
علیرضا

کاش میتونست دلم از سنگ باشه ،تا بعضی از دوستان به مرادشون  برسن ...!

۰ نظر ۱۹ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۱۶
مهدی

امان از دل عاجل!

۰ نظر ۱۸ بهمن ۹۴ ، ۲۲:۵۵
علیرضا

جدایی خیلی بده!

البته

شایدم نه،

نمیدونم.

ولی جدایی خیلی سخته...

۱ نظر ۱۶ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۳۲
علیرضا

گریه 

      "مادر"

                دوشنبه

                           "در"

                                    "کوچه"


۰ نظر ۱۵ بهمن ۹۴ ، ۱۷:۱۱
مهدی

نیست گاهی هیچ راهی جز به شاهی رو زدن !

۰ نظر ۱۰ بهمن ۹۴ ، ۲۳:۳۵
علیرضا