... مسافر نینوا

۵ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

امتحان تحمل هجرت
در شامگاه خزانی ...
#بسه
#عه
۰ نظر ۳۰ دی ۹۵ ، ۲۰:۲۲
علیرضا
دو کسی کشتی میگیرند یا نبردی میکنند.
از آن دو کس هر که مغلوب و شکسته شد،
حق با اوست،
نه با آنکه غالب. زیرا که
انا عند القلوب المنکسره

مقالات شمس
۱ نظر ۲۴ دی ۹۵ ، ۱۴:۲۵
علیرضا
تماشا میکنم
مثل سربازی
سقوط اخرین دروازه را
۰ نظر ۲۱ دی ۹۵ ، ۲۰:۵۶
علیرضا
که ام؟ مبارز سستی که در میانه جنگ
به دست دشمنم افتاده ست شمشیرم
۰ نظر ۰۹ دی ۹۵ ، ۱۹:۴۴
علیرضا
به همین سادگی
۰ نظر ۰۶ دی ۹۵ ، ۲۳:۲۱
علیرضا