... مسافر نینوا

۱۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

آتش بگیر تا که ببینی چه میکشم!

۰ نظر ۳۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۹:۴۹
علیرضا

میشه بگی میخوای چیکارم کنی؟!!

۰ نظر ۳۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۹:۳۹
علیرضا

بر زمین افتاد شمشیرت ولی چون جنگ بود/برتو میشد زخم ها زد برمن اما ننگ بود

با خودم گفتم بگیرم دست یا جان تو را/اختلاف حرف دل با عقل صد فرسنگ بودگرچه دستت را گرفتم بازهم قانع نشد/تا نبخشیدم تو را،دل همچنان دلتنگ بود

چون در اغوشت گرفتم خنجرت معلوم کرد/بر زمین افتادن شمشیر خود نیرنگ بود


من پشیمان نیستم،اما نمیدانم هنوز/دل چرا در بازی نیرنگ ها یکرنگ بود

در دلم ایینه ای دارم که میگوید به اه/در دل سنگدل ها کاش میشد سنگ بود

                                                                              فاضل نظری/کتاب


۱ نظر ۲۳ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۲:۵۵
مهدی

گاهی برای گریه کردن بس که تنهایی

جایی برایت بهتر از اغوش دشمن نیست...

۰ نظر ۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۲:۴۴
مهدی

ریشه ی تمام اختلافاتی که فاقد هدف مشخص و مقدسی باشد،به حب دنیا برمیگردد.

                                                                                                                                         امام خمینی(ره)


۰ نظر ۱۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۶:۵۳
مهدی

نمیدانم خوشی هایم چرا اینقدر کوتاه است

چرا هروقت میخندم ،دلم ناگاه میگیرد

۰ نظر ۱۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۶:۵۰
مهدی

مایه ی ننگ است و اسباب شکست است ای پادشاه


سوی میدان بر نگردان جنگجوی رفته را !

۰ نظر ۱۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۳۳
مهدی
الدهر یومان...
۰ نظر ۱۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۳۰
علیرضا

امشب دوباره  از ان شبهاست....!

۰ نظر ۰۴ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۳:۱۴
مهدی

امروز شاید قرار بود تیتر روزنامه شوم،

جوانی در قطار شهری مشهد جانباخت،

یا مثلا پایی که در قطار شهری جاماند؛

که

پسری که دستم را گرفت،

و مردی که امد و احوالپرس شد، نگذاشتند...

۱ نظر ۰۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۲:۵۸
علیرضا

دوست داشتن،

کاری که اونم داره سخت میشه!!

 

#هم_را_قضاوت_نکنیم_نقطه

۰ نظر ۰۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۶:۳۴
علیرضا