... مسافر نینوا

میذارنش رو طاقچه که دست بچه بهش نرسه،
بچه هر چی تلاش میکنه
هر چی قد بلندی
نمیرسه بش
۰ نظر ۲۳ مهر ۹۷ ، ۰۰:۳۷
علیرضا
حال مردی که
زنش با او
به بستر نمیرود...
۰ نظر ۱۴ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۰
علیرضا
پراکنده ام
۰ نظر ۰۹ مهر ۹۷ ، ۰۲:۳۵
علیرضا
کاش هرگز دست دوستی نمیدادم به تو
۰ نظر ۱۱ آذر ۹۶ ، ۰۹:۱۸
علیرضا
نماز خواندم
گریه کردم
و استعفا دادم!
۰ نظر ۲۴ آبان ۹۶ ، ۲۳:۴۶
علیرضا
کار از تو میرود نظری ای دلیل راه
کانصاف میدهم که ز راه اوفتاده ام
۰ نظر ۱۸ مهر ۹۶ ، ۰۰:۰۳
علیرضا

از تنم تا تنش یک وجب بود
وقت چسبیدن لب به لب بود
عقل! اما جدایی‌طلب بود
بود! اما دخالت نمی کرد

عشق من، لکه دامنش بود
من حواسم به پیراهنش بود
او حواسش به مرز تنش بود
بود! اما رعایت نمی کرد


ان شب از جان مستم چه میخواست
دست او روی دستم چه می خواست
وسوسه از شکستم چه میخواست
تف بر این ارتجاع صعودی!

دستش افتاد در موج مویم
پاره شد جامه از روبه رویم
مانده ام از چه چیزی بگویم
اه… یوسف تو دیگر که بودی…

عقل می گوید "این کار زشت است"
عشق می گوید "این سرنوشت است"
اولین دربهای بهشت است
اخرین دکمه های لباسش

باز کردم ! رسیدم به اتش!
اتش اما برای سیاوش
خیره در سرخی التماسش
من حواسم به او … او حواسش…
اخرین دکمه های لباسش…
اخرین دکمه های لباسش…
#یاسر_قنبرلو

۰ نظر ۱۰ مهر ۹۶ ، ۱۸:۱۳
علیرضا

9

نوش لعلت
همه ی عمر
گرفتارم کرد...
۰ نظر ۱۰ مهر ۹۶ ، ۱۵:۲۸
علیرضا

8

آن بوسه و آن آغوش
قتاله مقتل بود!
۰ نظر ۱۰ مهر ۹۶ ، ۱۱:۱۳
علیرضا

6

همه چیو بهم ریختی لعنتی
۰ نظر ۱۳ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۵۲
علیرضا